Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Colofon


Boerderijen en hun bewoners Boek III is een uitgave van Stichting De Klerck-Mellema, gelieerd aan de voormalige afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
Het stichtingsbestuur bestaat uit Harm Evert Waalkens (voorzitter), Harry Kremer (penningmeester) en Elly Tonkes-Elema (secretaresse).

Redactie:
Bernhardus Crebas (coördinatie), Reint Vos, Harm Evert Evers, Elly Tonkes en Bert Crebas (eindredactie).
Met medewerking van Marianne Kremer en Saske Ebbens.

Fotografie:
Bert Crebas en Wim van der Graaf.

Druk:
Aczon Druk B.V., Scheemda/ Winschoten.


© 1999 - Stichting De Klerck-Mellema


De website Boerderijen en hun bewoners Boek III 1976-1999-heden is een initiatief van het huidige stichtingsbestuur, bestaande uit Harm Evert Waalkens (voorzitter), Harry Kremer (penningmeester) en Cors Onnes (secretaris).

Redactie: Bert Crebas.

Realisatie: Gowert (Stephan Meinders) i.s.m. Bert Crebas.


© 2008 - Stichting De Klerck-Mellema