Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Contactpagina


Het digitale boerderijenboek Boerderijen en hun bewoners wordt geactualiseerd.
Informatie van de (nieuwe) bewoner(s) is zeer welkom.
U kunt de gegevens en opmerkingen vermelden in onderstaand tekstvak en onder vermelding van uw naam en emailadres verzenden. Een digitale foto kan eraan worden toegevoegd.
U kunt ook per post informatie naar ons toesturen.
Hartelijk dank!

N.B.: de oorspronkelijke tekst in het boek wordt niet gewijzigd, tenzij het om een fout gaat. Nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de bestaande tekst. Ingeval van nieuwe bewoners wordt de indeling van de tekst aangepast.

Stichting De Klerck-Mellema,
p/a Bert Crebas,
Kroonpolder 37,
9688 TA Drieborg.Uw naam:
Uw emailadres:
Onderwerp:
Foto: