Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Finsterwolde


- boerderijen 123 t/m 162 -

Een aantal boerderijen is onttrokken aan de landbouw.
Sommige bedrijven zijn uitgebreid met een tweede activiteit, bijvoorbeeld op het gebied van de intensieve veehouderij.
Nieuwe bewoners van elders uit het land hebben akkerbouwbedrijven omgezet in melkveehouderijen.
De rvk. Beerta, afgesloten in 1984, is ook voor de bedrijven in Finsterwolde en omgeving van grote betekenis geweest.
Ten oosten van het dorp ligt het natuurreservaat De Tjamme, ingericht door Staatsbosbeheer in het kader van de ruilverkaveling.
Het voormalige gemeentehuis is verkocht.
De ambtenaren hebben plaats gemaakt voor een orgelmakerij.