Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Kroonpolder


- boerderijen 181 t/m 187 -

Tijdens de rvk. Beerta wordt de Schanskerdijk verlaagd en is het overpad van Nieuweschans naar Drieborg verdwenen.
Door herverkaveling verdwijnen de opstrekkende heerden van de boerderijen aan de Verlengde Hoofdweg.
De bewoners van de Kroon- en Stadspolder helpen in 1983 mee bij het leggen van een gasbuis vanaf Oudezijl door de kleilaan naar 186 en vandaar via 183 door de Stadspolder naar de Marijke.
De kosten per perceel bedragen 1200 gulden.
De duiker in de watering bij 187 is in 1988 afgesloten en het water van 70 en 76 wordt door een duiker bij Oudezijl afgevoerd naar de Tjamme.
Bij 186 is een waterinlaat vanuit de Westerwoldse Aa gemaakt.
De polderweg is sinds 1990 vanaf de kruising naar 186 een betonweg.
In 1999 laat de gemeente Reiderland een fietspad aanleggen langs de Westerwoldse Aa, vanaf de oude laadwal ter hoogte van 186 tot 187.