Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Reiderwolderpolder


- boerderijen 198 t/m 216 -

In het kader van de Herinrichting Oost-Groningen is in 1993 de asfaltweg in de Reiderwolderpolder vervangen door een betonweg.
De watering langs een deel van deze weg is verlegd en de berm verbreed.
Twee dijkdoorgangen zijn verbreed naar 6 mtr. zonder het karakter aan te tasten.
Kunstenaar Piet Tuytel uit Haarlem heeft één doorgang ‘aangekleed’, in samenspraak met de afd. Beerta.
Door de herinrichting is in overleg met het Waterschap Dollardzijlvest een aantal werken uitgevoerd om de waterafvoer en -aanvoer te verbeteren.
Bij Hongerige Wolf is een waterinlaat aangelegd en in verschillende watergangen zijn stuwen gebouwd.
De maaipaden langs de watergangen zijn verbreed van 1,5 tot 3 mtr. om het beheer van de watergangen te verbeteren.
In 1994 is het onderhoud van alle wegen in de Reiderwolderpolder overgenomen door de gemeenten.
In 1991 is bij Nieuwe Statenzijl een fietspad naar Duitsland aangelegd.