Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Carel Coenraadpolder


- boerderijen 217 t/m 222 -

Op 3-1-1976 stuwt een zware noordwesterstorm het water in de Dollard op tot 3,5 meter boven N.A.P.
Men vreest voor een dijkdoorbraak.
Door aanleg van een kistdam wordt de zeedijk met 70 cm verhoogd.
De Provinciale Staten zien in 1982 af van een binnendijks afwateringskanaal naar de Eems.
Zodoende beginnen een jaar later de werkzaamheden voor het op Deltahoogte brengen van de zeedijk.
In de zomers van 1983, ‘84 en ‘85 worden gedeelten van de dijk aanbesteed en uitgevoerd.
Het gaat om bijna 10 km dijk en ruim 8 km onderhoudsweg.
De sluis in de Carel Coenraadpolder wordt gesloopt en het afwateringskanaal van Reiderland wordt doorgetrokken naar Nieuwe Statenzijl.
In het kader van de Herinrichting Oost-Groningen zijn in 1994 de wegen in de polder verbeterd en plaatselijk verbreed.
De coupure in de Reiderwolderpolderdijk is verbreed tot 5 mtr.
Een nieuwe waterinlaat voorziet de Carel Coenraadpolder van zoet water.
Een stuw in de bermsloot langs de zeedijk maakt een goed peilbeheer mogelijk.
Bovendien is een afwateringssloot gedempt en in de oude Mude een nieuwe watergang gegraven.