Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Oostwolderpolder


- boerderijen 163 t/m 170 -

De Oostwolderpolder, ingedijkt in 1863, is tot voor kort een akkerbouwgebied.
In de jaren 1996 en 1997 zijn door verkoop aan boeren uit andere delen van het land melkveehouderijen en vleesvarkensbedrijven ontstaan.
In 1951 wordt het gemaal De Vereniging gesticht en in 1964 door de gezamenlijke polders het kanaalstelsel aangepast, mede in het kader van de rvk. Woldendorp.
In 1967 komt ook de Johannes Kerkhovenpolder erbij en wordt het gemaal de Oude Zijl gemoderniseerd.
Door fusie ontstaat dan Waterschap Fiemel.
In drie fasen is de dijkverzwaring gereedgekomen: 1983, 1984 en in 1985.
Op 1-1-1986 komt dit gebied onder beheer van het Waterschap Reiderzijlvest, nu Dollardzijlvest.
In 1974 is Groenvoederdrogerij B.V. Oldambt naar de Langeweg verplaatst en wordt de verwerkingscapaciteit vergroot.