Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Finsterwolderpolder


- boerderijen 171 t/m 180 -

In de Finsterwolderpolder zijn enkele boerderijen en schuren door brand verwoest en niet herbouwd.
Bij 177 is een stroloods gebouwd, van 171 is het woongedeelte afgebroken.
De schuur van 172 is door brand verwoest en niet herbouwd.
In het kader van de rvk. Beerta zijn gedeelten van de Kleiweg verhard en overgegaan in eigendom van de gem. Reiderland.