Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Beertsterhoogen


- boerderijen 32 t/m 43 -

Van de oorspronkelijke twaalf boerenbedrijven worden in 1999 nog zes geëxploiteerd, waarvan twee door akkerbouwers en vier door veehouders.
Eén boerderij is nieuw gebouwd.
Het Buiskooldiep is tijdens de uitvoering van de rvk. Beerta (1976-1984) gedempt.
Sindsdien loopt hier een ontsluitingsweg van oost naar west.
Het water in het Beertsterdiep wordt vanuit De Tjamme op het gewenste peil gehouden.