Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Nieuw-Beerta


- boerderijen 44 t/m 69a -

Tijdens de rvk. Beerta worden wegen aangelegd om de landerijen te ontsluiten.
De lange, vaak smalle heerden zijn herverkaveld in grote percelen.
Vier van de ontsluitingswegen zijn doodlopende landbouwwegen, terwijl één, de Hamer en Sikkellaan, de verbinding is met de Weg Finsterwolderhamrik.
Het gebruik van de grond is in 1996 veranderd door de komst van veehouders uit andere delen van het land, terwijl eerder kuikenmesterijen en een legkippenbedrijf zijn gerealiseerd.
De Nederlands Hervormde Kerk is begin jaren tachtig gerestaureerd.
Voor de restauratie is door de bevolking een groot bedrag bijeengebracht.
De kerk is geschikt gemaakt voor meerder gebruik.
Er hangen foto’s ter nagedachtenis van de familie Ader.
Het Ailko Zijlkerhuis is in 1997 geprivatiseerd en door de bewoners in gebruik genomen.
Aan de weg naar Drieborg staan verschillende opvallende gebouwen, die omstreeks 1910 zijn gebouwd.