Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Nieuw-Beerta

nr. 56
W.J. VAN VULPEN - Hoofdweg 43, Nieuw-Beerta.


Eigenaar-bewoner: W.J. van Vulpen.

W.J. van Vulpen komt uit Amersfoort. Hij koopt 56 zonder land in 2005 van C.H.M. Sturkeboom.

Vorige eigenaar van het gebouw:
Cornelis Hendrikus Maria Sturkenboom, geb. 2-8-1926 te Houten, geh. 4-9-1956 te Jutphaas met Cornelia Maria Uytewaal, geb. 29-8-1935 te Utrecht. Zij wonen in Sterksel.
K.: Wilhelmus Eugenio Johannes, geb. 12-8-1965 te Geldrop, wonend op 52.
Everdina Adriana Helena, geb. 27-5-1966 te Geldrop.
Jacobus Johannes Cornelis, geb. 13-10-1969 te Geldrop, wonend in de bungalow naast 52.
Eig.: C.H.M. Sturkenboom.
Expl.: maatschap C.H.M. Sturkenboom en zonen.

zie ook 52 en 52a

Het bedrijf is 93 ha groot en omvat een melkveehouderij en twee vleeskuikenstallen. De maatschap is eigenaar van 37 ha land te Sterksel.

De boerderij wordt in 1994 gekocht van mevr. A.I. Kuipers-Tonkes. Zij wordt eigenaresse door uitkoop van haar zuster mevr. A.A. Tonkes gedurende de jaren 1985 - 1989 (A.A. Tonkes overlijdt in 1996 te Veenendaal).
Het echtpaar Kuipers-Tonkes woont op 52, exploiteert 93 ha akkerbouw en bouwt in 1989 en 1990 achter deze boerderij twee vleeskuikenstallen. In 1996 wordt tegenover 52 door Sturkenboom een melkveestal (52a) gebouwd.

Op 56 woont van 1975 tot 1992 de bedrijfsleider J.A. Bodewes. Hij vertrekt naar 191. B.C. Mensinga volgt hem op. Tot 1994 is de boerderij onbewoond. Het woongedeelte is bestemd voor een werknemer.
De fam. Kuipers-Tonkes verhuist in 1994 naar Winschoten.