Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Inhoud | Overzicht

Nieuweschans - Hamdijk


- boerderijen 79 t/m 91 -

Slechts 6.40 ha landbouwgrond is nog van een eigenaar-exploitant.
Zowel de gronden rond Nieuweschans als die langs de Hamdijk tot Booneschans zijn aan de landbouw onttrokken.
Rond het dorp is de grond bestemd voor bewoning en industrie en langs de Hamdijk tot Booneschans ontstaat een natuurgebied.
De zgn. Sijpkensgronden worden nog voor een deel gebruikt als landbouwgrond, maar de bedrijfsgebouwen zijn verdwenen.
De afwatering van dit gebied is na de aanleg van Rijksweg 7 omgelegd en vindt nu plaats door een vol automatische, elektrisch aangedreven vijzel op de Westerwoldse Aa.
De bermsloot langs het Boelo Tijdenskanaal en een zwetsloot zorgen voor de aanvoer.
In het kader van de herinrichting en de rvk. Beerta is de weg Hamdijk gerenoveerd.
In dit gebied is een nieuwe melkveehouderij gesticht.
De landbouw is allang geen leverancier meer van grondstof voor de kartonfabricage.
Kappa Triton is door de verwerking van oud papier tot kartonproducten een onmisbare werkgever in de regio.
Ten westen van 80 zijn fundamenten gevonden van een groot gebouw.