Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

Supplement


 • Gemeentelijke herindeling, Beerta

 • Gemeentelijke herindeling, Nieuweschans

 • Gemeentelijke herindeling, Finsterwolde

 • Afdeling Dollard

 • Bondsspaarbank voor de Eemsmond N.V.,Kantoor Beerta

 • Rabobank De Dollard

 • Hotel Gemeentehuis

 • Onderlinge Paarden- en Veeverzekeringsmaatschappij Beerta

 • Ruilverkaveling Beerta

 • Aan- en verkoop Coöperatie Meppel b.a., ACM

 • Landbouwbedrijf gemeente Groningen 1975 tot 1986

 • Waterschap Fiemel

 • Waterschap Dollardzijlvest

 • Waterschap Hunze en Aa's

 • Maatschappij tot Exploitatie van het Munnikeveen B.V.

 • Natuurreservaat De Tjamme

 • Stichting Het Groninger Landschap

 • De Blauwe Stad

 • Reiderwolde